Квалификационен курс за “Експерти в икономическото разузнаване”

Курсът е ориентиран към теми за подготовка на висококвалификацирани професионалисти, които имат компетентност за разкриване на злоупотреби с интересите и ресурсите на стопанските предприятия, финансовите организации и националната икономика.

Завършилите успешно обучението придобиват знания, умения и компетентности в областта на:

  • бизнес разузнаването и конкуренцията
  • разузнаването в предприемачеството в съответствие с конкретната икономическа ситуация
  • стратегии за сигурност
  • стратегията за противодействие на изпирането на пари в Република България

На завършилите курса се издава удостоверение за квалификация, утвърдено от МОН.

Условия за участие:

В курса могат да участват студенти, служители и други лица с инимум завършено средно образование.

Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро.

Източник: vusi.bg

За повече информация: прочети тук.

Similar Posts