Квалификационен курс за “Защита на личните данни”

Обучението е предназначено за студенти от различни специалности, свързани със защита на информацията, както и за длъжностни лица по ЗЛД и за всички служители на администратори на лични данни.

Програмата на курса включва:

  • законова и подзаконова нормативна уредба, регламентираща достъпа и защитата до класифицирана информация и до лични данни
  • разглеждане влиянието на основните проблеми в световен мащаб, свързани със съвременните процеси на глобализация върху защитата на националните интереси в областта на информацията, проблеми, перспективи и приоритети на политиката за сигурност и защита на личните данни

На завършилите курса се издава удостоверение за квалификация, утвърдено от МОН.

Условия за участие:

В курса могат да участват студенти, служители и други лица с инимум завършено средно образование.

Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро.

Източник: vusi.bg

За повече информация: прочети тук.

Similar Posts