Квалификационен курс по “Бизнес и предприемачество”

Курсът е ориентиран към теми за управление на фирмите и предприемаческата дейност в условията на пазарната икономика. Обучението е предназначено за завършили минимум средно образование и по-висока степен (бакалавър/магистър).

Завършилите успешно обучението получават познания и квалификация за:

  • разбиране и работа със законодателно нормативна уредба
  • формулиране на политики, стратегии и цели за прогнозиране и планиране, управляване, координиране и оценяване на цялостната дейност на организацията, за разработване на бизнес програми за дейността на фирмата
  • откриване и разработване на бизнес идеи чрез прилагане на креативни техники
  • разпределяне на материали, финансови и човешки ресурси на предприятието
  • установяване на цели и стандарти и контролиране на процеси
  • организиране и провеждане на пазарни проучвания
  • оценка на риска в предприемаческа дейност

На завършилите курса се издава удостоверение за квалификация, утвърдено от МОН.

Условия за участие:

Завършили минимум средно образование и по-висока степен (бакалавър/магистър).

Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро.

Източник: vusi.bg

За повече информация: прочети тук.

Similar Posts