| | |

Конкурс за стажант “Еколог”

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – летище Варна, обявява конкурс за стажант „Еколог“. Стажуването е по Проект „Нова възможност за младежка заетост“. По програмата имат възможност да кандидатстват безработни лица до 29 години.

Основни отговорности:

  • Участва в извършването на проверки, свързани с опазване на околна среда, спазване правилата за управление на отпадъци и други екологични изисквания на летище Варна.
  • Участва в организирането и координирането на екологични проекти и мероприятия в компанията;
  • Участва в проекти и работни групи;
  • Насърчава осведомеността на персонала относно законовите изисквания по отношение опазване на околната среда;
  • Подпомага ръководството на компанията при формулирането на цели и стратегии за бъдещето развитие на дружеството в областта на опазването на околната среда;
  • Участва в разпространението на нужната информация по отношение опазване на околната среда към наематели, оператори и партньори на ФТСЕМ АД.

Изисквания към кандидатите:

Завършено висше образование спец. “Екология и опазване на околната среда, към момента на кандидатстване лицето да не е записано в учебен процес, без стаж и опит в специалността.

Продължителност на стажа: 6 месеца.

Източник: Jobs.bg

За повече информация: прочети тук.

Similar Posts