|

Конкурс за стипендии за участие в DigiComs онлайн обучение – сезон 2 за момичета/жени

Ще бъдат представени 2 пълни стипендии на 2 момичета/жени.

Обучението на DigiComs е онлайн курс, специализирано и единствено по рода си обучение за дигитални комуникатори.

Чрез него ще придобиете умения и знания за онлайн комуникациите, спецификата и средата на инструментите, които най-често се ползват при комуникирането на каузи и граждански инициативи. Също така ще чрез обучение ще развиете умения за търсене, обработване и синтезиране на информация и съставяне на качествено съдържание.

Изисквания към кандидатите:

  • В конкурса могат да участват момичета и жени над 18 г., вкл. в уязвима ситуация, които:
  • Демонстрират силна мотивация да натрупат компетентности на дигитални комуникатори
  • Готови са да работят с каузи и да развиват дейности за комуникирането им и в подкрепа на НПО сектора
  • Имат добри езикови умения и могат да се изразяват добре на български език
  • Заявят обективни причини за нуждата от подкрепа за участие в курса
  • Условия за получаване на стипендия за DigiComs онлайн курс

Конкурсът е отворен до: 2 януари 2022

Източник: Youthub.bg

За повече информация: прочети тук.

Similar Posts