|

Стаж в адвокатска кантора

Адвокатска кантора към адв. Любомира Георгиева търси да назначи стажант с цел присъединяване дългосрочно към техния екип. Работата е подходяща за студенти по право последна година. Основната им дейност е в областта на гражданско, вещно и търговското право и процесуалното представителство по дела.

Работата се състои в подпомагане на дейността на адвоката, включително:

  • извършване на проучвания на правната уредба и съдебната практика по конкретни въпроси;
  • изготвяне на договори, споразумения, правни становища, искови молби, дружествени и други документи;
  • извършване на справки по дела и подаване на документи в съответния съд;
  • техническо съдействие при подготовка на документи.

Изисквания към кандидата:

Търси се амбициозен кадър, който има желание да се учи и да надгражда придобитите теоретични знания с практически опит, с перспектива за бъдещо развитие в кантората.

Продължителност:

Работата би могла да бъде при непълно работно време, съобразено с лекциите и упражненията на студента, както и с необходимото време за подготовка за изпити.

Краен срок:

до 15.01.2022 г.

За повече информация:

Източник: jobs.bg

Similar Posts