|

Стажантска позиция за “PR и вътрешни комуникации” към bTV

Стани част от стажантската програма на bTV. Ще имате възможност да научите основните принципи в ПР комуникацията на телевизионно съдържание и да участвате активно в реализацията на ПР кампаниите и вътрешнокомуникационните активности в bTV Media Group.

Основни задължения:

Да работите тясно с ПР експертите в отдела – да създавате новини, свързани с различен тип съдържание, да редактирате материали, да подпомагате организацията на специални събития и други.

Изисквания към кандидатите:

Търсят се студенти по Журналистика и Връзки с обществеността, които имат отлична езикова култура. Кандидата трябва да има умения за писане и редактиране на новини, както и добри организационни умения.

Продължителност:

Стажът е с продължителност 3 месеца.

Краен срок:

Най-късно до 10.12.2022 г.

За повече информация:

Източник: jobs.bg

Similar Posts