|

Стаж в екип Администриране на застраховки към УниКредит Булбанк

Стажът е подходящ за студенти, които са завършили или са в процес на завършване на висшето си образование.

Основни отговорности:

 • Администрира обезпечения и застраховки по кредити, съгласно вътрешно банковите
 • нормативни документи
 • Участва в процесите по администриране на кредити
 • Осъществява изплащането на застрахователните премии към застрахователите
 • Води отчетност на щетите, исковете и тяхното покритие
 • Предоставя изискваната информация от застрахователите по настъпилите
 • застрахователни събития, съгласно сключените договори/ споразумения между Банката и
 • застрахователите в рамките на поставените срокове;застрахователите в рамките на
 • поставените срокове
 • Изпълнява ефективно и стриктно основните си задължения, отчитайки банковата тайна и
 • правилата на конфиденциалност
 • Спазва вътрешнобанковите процедури и правила на Банката и нормативните изисквания
 • по отношение на дейността като се стреми да намалява нивото на операционен риск в
 • работата

Изисквания към кандидатите:

Завършили или в процес на завършване на висше образование, желаят да съчетават теоретичното си обучение с реалните предизвикателства, които поднася работата, с отлична компютърна грамотност, с много добри комуникативни умения, притежават много добри организационни умения и умения за работа с екип.

Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро.

Източник: Jobs.bg

За повече информация: прочети тук.

Similar Posts