|

Стаж в отдел Кредитна администрация към ProCredit Bank

Стажът е подходящ за студенти с интерес в сферата на банковото кредитиране и администрация. Стажът е платен под формата на стипендия според брой присъствени часове.

Основни отговорности:

  • подпомага изготвянето на договори и анекси по кредитни и документарни сделки, пълномощни и други специфични документи;
  • участва в процеса по осчетоводяване на кредитни и документарни продукти в системите на Банката;
  • спомага изготвянето на справки, свързани с дейността.

Изисквания към кандидатите:

Сериозно и отговорно отношение към поставените задачи, желание за придобиване на нови знания, добро ниво на владеене на английски език.

Продължителност на стажа: от 6 до 12 месеца.

Източник: Jobs.bg

За повече информация: прочети тук.

Similar Posts