|

Стаж в отдел Счетоводство към Jysk

Стажът е походящ за студенти от специалност Счетоводство, Финанси и Икономика, които търсят кариерно развитие в сферата.

Основни отговорности:

  • Обработка и осчетоводяване на документи за разходи, изплатени от каса
  • Интелигетно сканиране и архивиране на фактури (софтуер IT.Capture – програма за автоматично рапзознаване на реквизити на фактури) и други счетоводни документи
  • Включване на фактури в потока за одобрение
  • Проверка и осчетоводяване на заповеди за командировка
  • Подпомага процесите по проверки от НАП и Митница
  • Изготвя и разпраща справки, изисквани от ръководството
  • Получаване, сортиране и разпространение на кореспонденцията в централния офис( отваряне на пратки, класиране на документите и пр.) и изпращане на изходяща кореспонденция от всички отдели чрез куриери
  • Поръчка на офис консумативи( в т.ч. – канцеларски материали, захар, кафе, чай) във връзка с нуждите на централен офис
  • Резервации и трансфери от/до летище за чуждестранни гости
  • Поръчка на таксита – регулярно и при необходимост

Изисквания към кандидатите:

Студент последна година или наскоро дипломирал се, желание за работа в енергичен и мотивиран екип, притежава способности да планира, приоритизира работния си ден и да взема независими решения в натоварена среда, желае да се развива и има амбиции за успешна кариера, английският език се счита за предимство.

Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро.

Източник: Jobs.bg

За повече информация: прочети тук.

Similar Posts