|

Стаж за адвокатски сътрудник към Коин консулт

Адвокатската къща “Коин консулт” дава възможност за стаж на пълно или непълно работно време в столицата. Стажантската програма е подходяща за кандидати без опит или с малък такъв в сферата.

Основни отговорности:

  • подпомагане дейността на кантората:
  • – проучване и изследване на имуществено състояние на физически и юридически лица;
  • – оформяне и водене на кореспонденция;
  • – комплектоване и подготовка на документи и книжа по административни преписки и дела;
  • – изготвяне на писма, покани, договори, молби, жалби и други книжа;
  • – изготвяне и подаване на документи за регистрация и промяна на обстоятелства на търговски дружества и други видове регистрации;
  • – справки в съда и други институции;

Изисквания към кандидатите:

Третти/четвърти/пети курс по специалност “Право”, умения за работа в екип, организационни умения, коректност и отговорност, добра компютърна грамотност.

Краен срок за кандидатсване: възможно най-скоро.

Източник: Jobs.bg

За повече инфромация: прочети тук.

Similar Posts