|

Стаж за Банкиране на дребно към УниКредит Булбанк в гр. София

Банковата организация предоставя възможност за практикуване на придобитите знания в работна среда. Подходящ за студенти, които са завършили или са в процес на завършване.

Основни отговорности:

• Да подпомагате извършването на продажби и обслужването на клиенти във филиала
• Да подпомагате стимулирането на клиентския интерес към продукти и услугите на банката
• Да се научите да работите с клиенти и да предлагате банкови продукти
• Да се научите как да водите преговори с клиенти – на живо и по телефон
• Да подпомагате колегите в чисто административния процес по обслужване на клиентите

Изисквания към кандидатите:

Завършили/ в процес на завършване на висшето си образование, желание за практика на научените знания, владеят английски език, отлична компютърна грамотност – MS office (Word, Excel, PowerPoint), динамична, инициативна и организирана личност, много добри комуникативни и организационни умения.

Продължителност на стажа: 2 месеца.

Източник: unicreditbulbank.bg

За повече информация: jobs@unicreditgroup.bg

Similar Posts