| |

Стаж за “Експерт, здравословни и безопасни условия за работа” от Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт

Стажът е подходящ за младежи до 29-годишна възраст със завършено висше образование спец. “Безопасни и здравословни условия на труд“/”Екология и опазване на околната среда”.

Основни отговорности:

  • Участва в разработването и прилагането на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работещите;
  • Участва в прилагането на интегрирана фирмена политика за превенция, обхващаща организацията на работа, работните места и работното оборудване и обвързваща всички участници в трудовата дейност;
  • Подпомага процесите по координиране на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на територията на летище Бургас/Варна;
  • Следи за постигането на съответствие на дейностите на дружеството с действащото законодателство, националните и международни регламенти и стандарти чрез въведените системи за управление.

Изисквания към кандидатите:

Завършено висше образование спец. „Безопасни и здравословни условия на труд“/”Екология и опазване на околната среда”, към момента на кандидатстване лицето да не е записано в учебен процес, без стаж и опит по специалността.

Продължителност на стажа: 6 месеца.

Източник: Jobs.bg

За повече информация: прочети тук.

Similar Posts