|

Стаж за медицинска сестра към МБАЛ – Силистра

Стажът е подходящ за студенти, търсещи дългосрочно развитие в сферата на здравеопазването с платена стажантска програма и възможност за повишаване на квалификацията.

Основни отговорности:

  • Полагане на необходимите медицински грижи за пациентите в отделението
  • Желание за работа в екип
  • Спазване на професионалната етика
  • Гъвкавост при изпълнението на служебните задължения
  • Отлична комуникация при работата с пациентите, умение за работа под стрес
  • Толерантност и опазване на здравната информация на всеки пациент

Изисквания към кандидатите:

Студенти от професионално направление “Здравни грижи” на образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалността “Медицинска сестра” от първи, втори, трети или четвърти курс.

Продължителност на стажа: 3 календарни години.

Източник: Jobs.bg

За повече информация: прочети тук.

Similar Posts