|

Стаж за “Управление Организация” към УниКредит Булбанк

Компанията предлага възможност за стаж, който може да бъде комбинирам с програмата в университета.

Основни отговорности:

  • Събиране и обработка на данни за оперативни (OpEx) и капиталови (CapEx) разходи за целите на изготвяне на регулярни отчети към мениджмънта на Банката или към Холдинга
  • Контактно лице за комуникация с колеги от Холдинга и колеги от други структури в Банката по конкретни задачи, свързани с годишните бюджети за OpEx и капиталови CapEx
  • Подпомагане на екипа при изготвянето на презентации, вкл. таблици, графики и коментари към тях, във връзка с използването на годишните бюджети за OpEx и CapEx
  • Подпомагане на процеса по електронно одобрение на разходи през специално създадената за целта платформа
  • Проследяване на плащания по проекти, за целите на изготвяне на периодични прогнози за изпълнението на бюджета
  • Подпомагане на екипа при анализа и верифицирането на бизнес кейсове във връзка с проекти на банката, част от нейното проектно портфолио

Изисквания към кандидатите:

Умение за работа с Excel, необходими при обработка на база данни (вкл. употреба на функции като IF, VLOOKUP, HLOOKUP, Pivot tables), както и умение за визуализиране на данни в презентации (напр. графики), владенее на английски език (писмено) на работно ниво, комуникационни умения, желание да учи нови неща.

Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро.

Източник: Jobs.bg

За повече информация: прочети тук.

Similar Posts