|

Стаж за финансист от Лойъл Груп

Стажът е подходящ за студенти от специалности Счетоводство и Контрол, Стопанско управление и други сходни.

Основни отговорности:

  • обработка на първични и вторични счетоводни документи
  • изготвяне на дневници по ДДС
  • изготвяне на данъчни декларации
  • изготвяне на ГФО
  • изготвяне ведомости за работни заплати и справки за персонала
  • изготвяне на платежни нареждания
  • изготвяне на работни заплати
  • изготвяне на периодични справки и отчети, свързани с оперативната дейност
  • кореспонденция с банки, НОИ, НАП и др.

Изисквания към кандидатите:

За включване в практическо обучение в реална работна среда могат да кандидатстват действащи студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката, студенти по Счетоводство и Контрол , Стопанско управление, активна и отговорна личност, комуникативност , способност за динамичност и гъвкавост.

Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро.

Източник: Jobs.bg

За повече информация: прочети тук.

Similar Posts