|

Стаж по европейски програми и проекти от ЧСУ Цар Симеон Велики

Стажът е подходящ за студенти от специалности Международни икономически отношения и Международни отношения с желание за развитие в областта.

Основни отговорности:

  • работа с Единния европейски портал за подаване и отчитане на проекти
  • кореспонденция на български и английски езикс партньори по текущи проекти
  • изготвяне, на английски и български език, на различни интелектуални продукти – ръководства, сборници, брошури, новини и др. под ръководството на мениджъра по проекти;
  • подреждане на документи в проектни досиета;
  • административни задължения (подвързване, фотокопиране, сканиране и др.)
  • участие в обучение и развитие под ръководството на старшия персонал
  • запознаване с методиката на изготвяне,изпълнение, управление и отчитане на проекти, съфинансирани от Европейския съюз и по-конкретно програмата “Еразъм+”, сектор “Училищно образование”
  • извършване на други задачи в офиса, както и включване в екипите за изпълнение на ангажименти за други услуги по преценка на прекия ръководител

Изисквания към кандидатите:

Студенти минимум 2-ри курс от следните специалности: Международни икономически отношения и Международни отношения, компютърна грамотност – MS Office, много добро ниво на владеене на английски език ( писмено и говоримо ).

Продължителност на стажа: 12 месеца.

Източник: Jobs.bg

За повече информация: прочети тук.

Similar Posts