|

Стаж ПР, маркетинг и реклама

Стажът е за младежи до 29 г. с трайни увреждания и намалена трудоспособност над 50 %. Програмата подходяща за студенти без опит или с малък такъв. Платен стаж.

Основни отговорности:

  • ежедневна комуникация с хора
  • презентиране на проекти, идеи, услуги
  • работа с компютър
  • продажба на бизнес услуги в интернет

Изисквания към кандидатите:

Безработни лица със завършено висше образнива ( минимум бакалавър ), които не се обучават към момента на кандидатстване, липса на професионален опит по специалността, намалена работоспособност над 50 %, съгласно валидно решение на ТЕЛК, желание за старт в кариерата, добри комуникативни и презентационни умения, добра компютърна грамотност, владеене на чужд език е предимство.

Продължителност на стажа: 6 месеца.

Източник: Jobs.bg

За повече информация: прочети тук.

Similar Posts