|

Стаж “Финанси с английски език” към  Кока-Кола Юропасифик Партнърс

Компанията предлага платена стажантска програма, която спокойно може да се комбинира с програмата в университета. Стажът се осъществява под ръководството на персонален наставник, който да помага и съдейства на стажантите.

Основни отговорности според екипите в компанията:

  • Customer-to-Cash – отговаря за услугите, които предоставяме и за връзката, която имаме с нашите клиенти – от създаването им в системата, чрез получаване на поръчка, до окончателното плащане на фактурата, както и управление на допълнителните маркетингови отстъпки на клиента
  • Source-to-Pay – отговаря за услугите, които предоставяме на нашите доставчици – от създаването им в системата, чрез получаване на фактура, до окончателното плащане на фактурата. Както и за подпомагането на служителите при операции с пътни, разходни и кредитни карти
  • Record-to-Report – управление на счетоводните отчети на дружествата, включително бизнес звена, дълготрайните активи и междуфирменото счетоводство
  • NewProductIntroduction – подкрепя стартирането на нови продукти чрез следните дейности – управление на данни, работа с екипи за Планиране и Логистика, определяне на бюджети, прогнозиране на разходите, пресмятане на всички материали в нашата система и предоставяне на първоначален проект
  • ServiceManagement – управление на услугите, които предоставяме на бизнес звената чрез поддържане на добри отношения с основните ни заинтересовани страни и подобряване на ежедневните процеси, с помощта на екипите за OperationalExcellence и Robotics
  • CenterofExpertise – предоставя доклади и анализи на нашите заинтересовани страни, като очертава продажбите и представянето в нашите територии, движението на веригата за доставки и разходите за стоки и услуги, чрез използването на BusinessIntelligence инструменти

Изисквания към кандидатите:

В момента да е студент втора, трета или четвърта година. Като предимство ще се считат следните специалности – Бизнес проучвания, Финанси или Информационни системи, владеене на английски език, предимство ще бъде втори език – френски, немски, холандски, шведски, норвежки, испански и португалски, аналитично мислене, MicrosoftExcel знания се считат за предимство, отлични умения за комуникация и работа в екип, владеенето на един от следните езици се счита за предимство – френски, немски, холандски, шведски, норвежки, испански и португалски.

Краен срок за кандидатстване: до 28 февруари 2022 г.

Източник: idealcandidate.bg

За повече информация: прочети тук.

Similar Posts