Стаж ПР, маркетинг и реклама
|

Стаж ПР, маркетинг и реклама

Стажът е за младежи до 29 г. с трайни увреждания и намалена трудоспособност над 50 %. Програмата подходяща за студенти без опит или с малък такъв. Платен стаж. Основни отговорности: ежедневна комуникация с хора презентиране на проекти, идеи, услуги работа с компютър продажба на бизнес услуги в интернет Изисквания към кандидатите: Безработни лица със завършено…

Стаж за репортер от телевизия Евроком
|

Стаж за репортер от телевизия Евроком

Телевизията търси стажанти за позицията “репортер”. Стажът е платен и подходящ за студенти от специалности с журналистически и/или медиен профил. Основни отговорности: На кандидатстващите се дава възможност да практикуват в напълно реална работна среда, с конкретни задачи, крайни срокове и резултати. Натрупването на практически опит и допълнителни теоретични знания помагат за по–бързото напредване в избраната…

Стаж в отдел Кредитна администрация към ProCredit Bank
|

Стаж в отдел Кредитна администрация към ProCredit Bank

Стажът е подходящ за студенти с интерес в сферата на банковото кредитиране и администрация. Стажът е платен под формата на стипендия според брой присъствени часове. Основни отговорности: подпомага изготвянето на договори и анекси по кредитни и документарни сделки, пълномощни и други специфични документи; участва в процеса по осчетоводяване на кредитни и документарни продукти в системите…

Конкурс за стажант “Еколог”
| | |

Конкурс за стажант “Еколог”

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – летище Варна, обявява конкурс за стажант „Еколог“. Стажуването е по Проект „Нова възможност за младежка заетост“. По програмата имат възможност да кандидатстват безработни лица до 29 години. Основни отговорности: Участва в извършването на проверки, свързани с опазване на околна среда, спазване правилата за управление на отпадъци и други…

Стаж за архитект от Евтин дом
|

Стаж за архитект от Евтин дом

Стажът е подходящ за студенти в 4-ти курс в УАСГ, тъй като е на непълно работно време и има възможност за комбиниране с програмата в университета. Стажуването се заплаща. Основни отговорности: изготвяне на технически чертежи, количествени сметки, графични презентации за концепция на проектите диалог с изпълнители и менажиране на изпълниението Изисквания към кандидатите: Компютърна грамотност,…

Стаж за инженер към Аспазия-92
|

Стаж за инженер към Аспазия-92

Стажът е подходящ за студенти, кандидати с малък или без опит. Провеждането на стажа е платено и е на пълно работно време. Основни отговорности: Взема участие  и следи за работата на техническия екип – малки конкретни практически задачи спуснати от главния инженер. Изготвя чертежи към проектна и техническа документация.. Поддържа актуална и точна работната документация….

Стаж за “Еколог” от Пашабахче България
|

Стаж за “Еколог” от Пашабахче България

Компанията предлага стаж за студенти от специалност Екология и опазване на околната среда на пълно работно време, съобразено с програмата в университета. Основни отговорности: Участие в разнообразни проекти работа с MS office (Word, Excel) работа в екип изпълнение на поставени задачи решаване на казуси с аналитичност, предприемчивост и инициативност Изисквания към кандидатите: Учащи в трети/…

Преддипломен стаж към SОpharmacy за студенти със специалност фармация
|

Преддипломен стаж към SОpharmacy за студенти със специалност фармация

SOpharmacy дава възможност на студенти в специалност Фармация да проведат задължителния си преддипломен стаж на пълно и непълно работно време. Основни отговорности:  Консултира клиентите спрямо техните индивидуални нужди, спазвайки законовите разпоредби, политиката на компанията и ценностите на работодателя Работи с рецепти и да придобие нужните умения да разчита правилно предписаните лекарствени продукти и да проконтролира…

Квалификационен курс по “Данъчни и митнически контрольори”

Квалификационен курс по “Данъчни и митнически контрольори”

Курсът е ориентиран към теми от данъчното облагане и митническия контрол на стоки. Предназначен е за завършили минимум средно образование и по-висока степен (бакалавър/магистър), които имат желание да натрупат знания и да се развиват в областта на данъчния и митническия контрол или в частния сектор. Завършилите успешно обучението получават знания и придобиват квалификация за: работа…

Обява за работа като културен мениджър в културен отдел Гьоте-институт
|

Обява за работа като културен мениджър в културен отдел Гьоте-институт

Гьоте-институт е културният институт на Федерална република Германия с клонове навсякъде по света. Институтът търси нови кадри за позицията “културен мениджър”от 07.02.2022 г. Основни задължения: Координация на културната програма; активно участие в изготвянето и осъществяването на културната програма във всички сфери Организация и обгрижване на гостите по време на събития в института, организация на пътувания…