МОН обявява конкурс за предварителен подбор за стипендии за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за 2021-2022 г.
|

МОН обявява конкурс за предварителен подбор за стипендии за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за 2021-2022 г.

Министерството на образованието и науката обявява конкурси за предварителен подбор на български граждани – студенти в български държавни висши училища, кандидати за стипендии за обучение в чуждестранни висши училища. МОН има готовност да обявява и допълнителни конкурси за отпускане на стипендии за обучение на български студенти в чужбина съгласно новоподписани спогодби или предоставени едностранно от…