Годишна научна конференция на Българската асоциация за европейски изследвания

През Новата година се очаква провеждането на Годишна научна конференция на Българската асоциация за европейски изследвания в олнайн среда на тема “ЕС след Ковид-19: ефекти, поуки, перспективи”.

Чрез провеждането на конферецията се цели да се проследи влиянието на Ковид кризата върху Европейския съюз, да се разгледат ефектите, поуките и перспективите за ЕС след изживяната пандемия.

Срещата ще се състои на 25 март 2022 от 10:00 ч. в онлайн среда.

Участието в събитието е безплатно само за членове на БАЕИ, които са заплатили членски внос. Останалите участници следва да заплатят такса за участие.

Срок за кандидастване: заявки за участие до 15.02.2022г. с резюме на доклада на email: dimitar_h@abv.bg.

Повече информация: тук.

Similar Posts