Квалификационен курс за “Съдебни експерти (вещи лица, оценители) за оценка на стопанско имущество”

Курсът е предназначен за всички, които желаят да придобият теоретични и практически умения по съдебни експертизи.

Обучението на съдебни експерти е предназначено за завършили минимум средно образование и по-висока степен (бакалавър или магистри).

Завършилите успешно обучението получават:

  • теоретични и практически умения да изготвят експертизи
  • познания и квалификация за разбиране и работа с нормативна уредба

На завършилите курса се издава удостоверение за квалификация, утвърдено от МОН.

Условия за кандидатстване:

Завършено минимум средно образование и/или по-висока образователна степен (бакалавър/магистър).

Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро.

Източник: vusi.bg

За повече информация: прочети тук.

Similar Posts