Конкурс за студенти „Моята цифрова България“

Национално представителна работодателска организация Съюз за стопанска инициатива организира студентски конкурс „МОЯТА ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ!“.

Чрез конкурса ще бъдат откроени и насърчени визионерите и предприемачите сред българските студенти и ще бъдат предложени решения на редица социално-икономически предизвикателства пред българското общество за постигането на устойчива цифровизация.

Критерии за участие:

В конкурса могат да участват български студенти, които се обучават във висше учебно заведение в България или в чужбина, и са на възраст до 27 години.

Примерни теми: 

  • Използване на изкуствен интелект и големи данни за намаляване на CO2 в градовете;
  • Киберсигурността като публично благо;
  • Цифровизация и критично мислене;
  • Прецизно земеделие;
  • Онлайн безопасност за деца и т.н.

Техническо задание

Опишете визия ви за устойчива цифровизация на българското общество, бизнес или общност. Сегментирането на субекта на изследване може да бъде до ниво по Ваше усмотрение. Описанието следва да не надвишава 3 стандартни страници.

Всеки доклад следва да започва с визия на желаното състояние на ясно прецизиран субект в България (държава, държавен орган, общност, бизнес индустрия и т.н.), както и да завършва с 3 конкретни препоръки за политики, които да доведат до реализацията на тази визия.

Начин на кандидатстване: 

Изпратете докладите/анализите си на office@ssibg.org и s.plamenov@ssibg.org.

В писмото също трябва да бъде посочена темата „Студентски конкурс на ССИ „Моята цифрова България““ и да съдържа трите ви имена, висше училище в България или в чужбина, в което се обучавате, специалност и курс на обучение и наименованието на вашата работа, с която кандидатствате.

Краен срок: до 15.02.2022 г.

Similar Posts