Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи 2021-2022 г.

Българска фондация Биоразнообразие отваря отново възможност за финансиране на студентски дипломни работи в областта на климатичните промени и техния ефект върху биологичното разнообразие и обществото ни.

Конкурсът е отворен за всички специалности от сферата на биологичните науки, през комуникация, социални дейности, политически науки и икономика. 

Изисквания към кандидатите:

  • Могат да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения (бакалаври, магистри и докторанти)
  • Могат да кандадастват и български студенти, които учат в чужбина, чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса и е свързана с България.

Финансирането на всяка дипломна работа е на стойност до 1000 лева.

Краен срок: до 31.01.2022 г. на e-mail gameon@biodiversity.bg.

Повече информация: Прочети тук.

Similar Posts