Международен архитектурен студентски конкурс Saint-Gobain 2022 г.

Организиран е за първи път от Saint-Gobain Isover в Сърбия през 2004 г., а на следващата 2005 година се превръща в международно събитие, като първото издание на международния финал се провежда в България.

В последното издание на конкурса за създаване на жилищна зона в Париж участваха над 2800 студента от 38 държави.

Изкисвания към кандидатите:

  • В конкурса имат право да участват студенти по архитектура, дизайн, урбанизъм и инженерни специалности, свързани със строителство на сгради от съответните университети в България.
  • В конкурса могат да вземат участие всички студенти от 1-ви до 6-ти курс включително през академичната 2021-2022 год. (задължително е да бъдат студенти в момента на регистрация).
  • Могат да участват и студенти по стипендиантски програми и програми за обмен.
  • Участниците представляват своя университет и страната, в която учат по време на провеждане на конкурса.
  • Студентите могат да участват както индивидуално, така и в екип от максимум 2-ма участника.
  • Един студент няма право да участва в два различни екипа, в рамките на едно и също издание на конкурса. В конкурса може да се участва само с един проект от участник или екип.
  • Един екип няма право да участва в 2 различни Национални финала.

Краен срок за регистрация: 31.03.2022 г. Възможно е тази дата да бъде променена от местните организатори.

Източник: Architecture Student contest

Повече информация: Прочети тук.

Similar Posts