Обучение за студенти по право на тема “5-те гражданскоправни казуса, които трябва да решим, за да успеем на изпит” от ЛексАрт

Онлайн платформата предлага богат избор от обучение за студенти по право и правни науки.

Обучението за петте казуса е подходящо за студенти, които се подготвят за държавен изпит по Гражданскопрвани науки, за придобиване на юридическа правоспособност и др.

Обучението стартира на 12 февруари 2022 г. с продължителност от 10:00 до 16:00 ч. в присъствена зала.

Основни теми за в курса:

  • Решаване на казуси;
  • Обсъждане на казуси;
  • Дълбочинна подготовка за изпити, свързани с правните науки и предстоящи на студенти.

Условия за участие:

Допускат се за участие всички студенти, платили таксата за участие.

Краен срок: до 11 февруари 2022 г.

Източник: lexart.bg

За повече информация: прочети тук.

Similar Posts