Онлайн обучение “Въведение в счетоводството” oт Accounting academy

Курсът е безплатен и представлява подготвително обучение за цялостната програма по Оперативно счетоводство и ТРЗ към Счетоводната академия. Краят се възнаграждава с квалификация и правоспособност на оперативен счетоводител.

Основни теми в курса:

  • основни средства, оборотни средства и баланса на предприятието
  • дефиницията и видовете активи на предприятието
  • обороти на счетоводната сметка, видове обороти и сборове на счетоводната сметка
  • параметри и салдо на счетоводните сметки
  • научни и основни принципи на счетоводната отчетност, дефинирани в Закона за Счетоводството
  • основните характеристики на двустранното счетоводно записване

Условия за кандидатстване:

Допуска се всеки желаещ до участие в обучението.

Срок за кандидастване: възможно най-скоро.

Източник: accoutingacademy.bg

За повече информация: прочети тук.

Similar Posts