Следдипломна квалификация по “Здравен мениджмънт”

Курсът по здравен мениджмънт е предпазначен за бакалаври или магистри, които имат желание да се развиват в системата на здравеопазването.

Завършилите успешно обучението получават:

  • Теоретични и практически умения да ръководят лечебни заведения за извън болнична и болнична помощ
  • Познания и квалификация за участие в управлението и развитието на здравеопазването
  • Умения да ръководят хора и екипи за решаване на различни казуси от системата на здравеопазването
  • Умения да ръководят лаборатории, отделения, медицински центрове и заведения за болнична и доболнична помощ

След успешното завършване на курса, кандидатите получават и удостоверение за квалификация по “Здравен мениджмънт”.

Условия за участие:

Допускат се бакалаври или магистри с интерес в сферата на здравеопазването.

Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро.

Източник: vusi.bg

За повече информация: прочети тук.

Similar Posts