|

Стаж в отдел Управление на Човешките ресурси от Либхер-Хаусгерете Марица

Стажът е подходящ за студенти от специалности Икономика, Психология, Управление на човешките ресурси или друга подходяща специалност, в последен курс нс своето обучение.

Основни отговорности:

  • Осъществява контакт с потенциални кандидати
  • Селектира подходящи профили
  • Организира интервюта
  • Участва в организацията на профилактични годишни прегледи
  • Обработва данни
  • Подпомага текущите задачи на отдела

Изисквания към кандидатите:

Образование – висше икономическо от специалностите Икономика, Психология, Управление на човешките ресурси или друго подходящо, последен курс на обучение, компютърни умения (MS office), предимество е владеене на английски или немски език – ниво B2 по европейската езикова рамка.

Продължителност на стажа: до 6 месеца.

Източник: Jobs.bg

За повече информация: прочети тук.

Similar Posts