|

Стаж в правен отдел от БОпартнърс

Компанията “БОпартнърс” търси стажант на половин работен ден за своя Правен отдел.

Стажът е платен с възможност за обучение и развиие, корпоративни събития и тиймбилдинги.

Основни задължения:

  • Подпомогане – фактически и организационно, на дейността на Правен отдел;
  • Посещение на институции за снабдяване с документи за целите на Правен отдел – нотариуси, съд и др.;
  • Получаване на документи от други дружества, ако това е нужно;
  • Принтиране и подготовка на документи за подпис: договори, искови молби и пр.;
  • Подготовка на доказателства по дела, вкл. и търсене на практика по конкретно поставени въпроси.

Изисквания към кандидатите:

  • Завършен 4-ти или 5-ти курс по спец. “Право”;
  • Високо ниво на адаптивност и лична мотивация;
  • Много добри комуникативни умения и желание за работа в екип;
  • Кандидатът трябва да е инициативен и с желание за лична ангажираност.

Продължителност на стажа: 6 месеца.

Източник: Jobs.bg

За повече инфромация: прочети тук.

Similar Posts