Стаж за копирайтър от Франчайзинг БГ
|

Стаж за копирайтър от Франчайзинг БГ

Стажът е подходящ за студенти, които обичат да пишат, искат да научат как се пише добре оптимизирана статия с уникално съдържание. Основни отговорности: създаване на интересни и уникални текстове за клиенти в различни сфери поддържа на социални медии управление на профили публикуване на статии и материали в блогове При успешно изкаран стаж Optimystica издава Сертификат…

Стаж за юрист от АК Калина Милкова Михайлова
|

Стаж за юрист от АК Калина Милкова Михайлова

Стажът е подходящ за студенти по специалност “Право” в трети/четвърти курс с желание за развитие в областта. Основни отговорности: извършване на справки по текущи дела на кантората в съдилища, съдебни изпълнители, нотариуси, държавна и общинска администрация извършване на техническа дейност, окомплектоване на документация изготвяне на проекти на документи от различно естество – договори, документи по…

Стаж по европейски програми и проекти от ЧСУ Цар Симеон Велики
|

Стаж по европейски програми и проекти от ЧСУ Цар Симеон Велики

Стажът е подходящ за студенти от специалности Международни икономически отношения и Международни отношения с желание за развитие в областта. Основни отговорности: работа с Единния европейски портал за подаване и отчитане на проекти кореспонденция на български и английски езикс партньори по текущи проекти изготвяне, на английски и български език, на различни интелектуални продукти – ръководства, сборници,…

Стаж за финансист от Лойъл Груп
|

Стаж за финансист от Лойъл Груп

Стажът е подходящ за студенти от специалности Счетоводство и Контрол, Стопанско управление и други сходни. Основни отговорности: обработка на първични и вторични счетоводни документи изготвяне на дневници по ДДС изготвяне на данъчни декларации изготвяне на ГФО изготвяне ведомости за работни заплати и справки за персонала изготвяне на платежни нареждания изготвяне на работни заплати изготвяне на…

Стаж за лекар (педиатър) от МБАЛ “Св. Мина”
|

Стаж за лекар (педиатър) от МБАЛ “Св. Мина”

Стажът е подходящ за студенти с малък или без опит. Провежда се с пълно работно време. Възможност за дългосрочно наемане. Основни отговорности: работа с компютър пряко комуникация с пациенти работа под напрежение и стресови ситуации динамичност при процеса на работа Изисквания към кандидатите: Желателно е опит в детско отделение, физическа и психическа устойчивост при стресови…

Стаж за медицинска сестра към МБАЛ – Силистра
|

Стаж за медицинска сестра към МБАЛ – Силистра

Стажът е подходящ за студенти, търсещи дългосрочно развитие в сферата на здравеопазването с платена стажантска програма и възможност за повишаване на квалификацията. Основни отговорности: Полагане на необходимите медицински грижи за пациентите в отделението Желание за работа в екип Спазване на професионалната етика Гъвкавост при изпълнението на служебните задължения Отлична комуникация при работата с пациентите, умение…

Стаж за “Експерт, здравословни и безопасни условия за работа” от Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт
| |

Стаж за “Експерт, здравословни и безопасни условия за работа” от Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт

Стажът е подходящ за младежи до 29-годишна възраст със завършено висше образование спец. “Безопасни и здравословни условия на труд“/”Екология и опазване на околната среда”. Основни отговорности: Участва в разработването и прилагането на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работещите; Участва в прилагането на интегрирана фирмена политика за…

Стаж по телекомуникациони мрежи от Булгартел
|

Стаж по телекомуникациони мрежи от Булгартел

Стажът е подходящ за студенти в предпоследна/ последна година на своето обучение. Възможност за работа от вкъщи на непълно работно време. Основни отговорности:  администриране на Layer 1 мрежата (DWDM, CWDM) администриране на Layer 2 мрежата (Ethernet, MPLS) администриране на Layer 3 мрежата (BGP) Изисквания към кандидатите: Образование (или студенти 3-4 курс) в областта на електронните,…

Стаж за лекар по дентална медицина от Sky Dental Clinic
|

Стаж за лекар по дентална медицина от Sky Dental Clinic

Стажът е подходящ за студенти, които желаят да започнат да практикуват професията на успешен дентален лекар. Основни отговорности: наблюдава правилната асистенция на доктора обучава се да стерилизира инструменти асистира и почиства работните помещения по установен протокол грижи се да следи съпътстващите дейности на денталния асистент и доктора асистира на лекаря и проследява стъпките на лечение…

Стаж в отдел Администрация от ManpowerGroup
|

Стаж в отдел Администрация от ManpowerGroup

Компанията предлага стаж с възможност за кариерно развитие и добри условия на труд за студенти със специалности с профил Бизнес Администрация, Право, Финанси и други хуманитарни профили. Основни отговорности: Асистиране в отдела към Изпълнителния директор на компанията Отговаря за изготването на докумнети, отговаря на имейли и телефонни обаждания Превежда документи и участва в срещи Изисквания…