Стаж за “Еколог” от Пашабахче България
|

Стаж за “Еколог” от Пашабахче България

Компанията предлага стаж за студенти от специалност Екология и опазване на околната среда на пълно работно време, съобразено с програмата в университета. Основни отговорности: Участие в разнообразни проекти работа с MS office (Word, Excel) работа в екип изпълнение на поставени задачи решаване на казуси с аналитичност, предприемчивост и инициативност Изисквания към кандидатите: Учащи в трети/…

Квалификационен курс за “Експерт по мрежови маркетинг”

Квалификационен курс за “Експерт по мрежови маркетинг”

Курсът по Мрежов маркетинг се предлага в присъствена и в дистанционна форма на обучение. Целта на курса е обучение на експерти, притежаващи теоретични и практически знания по мрежов маркетинг, необходими при изграждането и управлението на бизнес мрежи. Модули на курса: бизнес мрежи и модели мрежови маркетинг личностно развитие практически модул На завършилите курса се издава удостоверение…

Квалификационен курс за “Контрольори по качеството на хранителни продукти на митници, тържища и пазари”

Квалификационен курс за “Контрольори по качеството на хранителни продукти на митници, тържища и пазари”

Курсът е ориентиран към българското и европейското законодателство, контрол на храните от животински произход. Подходящ е за бакалаври или магистри. Завършилите обучението получават: познания и квалификация за разбиране и работа с българската и европейската нормативна уредба при контрола на храните контрол на храните от животински произход системи и наредби относно безопасността на храните На завършилите…

Следдипломна квалификация по “Здравен мениджмънт”

Следдипломна квалификация по “Здравен мениджмънт”

Курсът по здравен мениджмънт е предпазначен за бакалаври или магистри, които имат желание да се развиват в системата на здравеопазването. Завършилите успешно обучението получават: Теоретични и практически умения да ръководят лечебни заведения за извън болнична и болнична помощ Познания и квалификация за участие в управлението и развитието на здравеопазването Умения да ръководят хора и екипи…