Стаж за лекар по дентална медицина от Sky Dental Clinic
|

Стаж за лекар по дентална медицина от Sky Dental Clinic

Стажът е подходящ за студенти, които желаят да започнат да практикуват професията на успешен дентален лекар. Основни отговорности: наблюдава правилната асистенция на доктора обучава се да стерилизира инструменти асистира и почиства работните помещения по установен протокол грижи се да следи съпътстващите дейности на денталния асистент и доктора асистира на лекаря и проследява стъпките на лечение…