Курс “Създай Своя Моден Бизнес” от Academydelamode

Курс “Създай Своя Моден Бизнес” от Academydelamode

Курсът е подходящ за студенти от специалности Мода, Моден дизайн, Мода и мениджмънт и други сходни. Основни теми в курса: развиване на собствен моден бизнес стратегии за управление идентичност и репутация на бранда качествено брандиране и позиционира правилна комуникация с таргет клиенти Курсът е платен с предварително капариране. Изисквания за участие: Студенти и/или хора с интерес в…

Онлайн курс по Моден Мениджмънт и Маркетинг от Academydelamode

Онлайн курс по Моден Мениджмънт и Маркетинг от Academydelamode

Курсът е подходящ за студенти със специалност Мода и мениджмънт, Моден Дизайн и други сходни. Основни теми в курса: завладяващата индустрия на модната търговия появата на първоначалния дизайн на марките жизнения цикъл на продукта от идея до продажба печеливши тактики на Модния Маркетинг Брандовото израстване в дългосрочен и краткосрочен план Курсът е платен с предварително…

Стаж в отдел “Мениджмънт и HR” към Polycontact LTD
|

Стаж в отдел “Мениджмънт и HR” към Polycontact LTD

Стажът е подходящ за студенти със завършено висше образование с икономическа специалност Мениджмънт, Човешки ресурси, Международен бизнес или други сходни. Основни отговорности: комуникация с клиенти работа с компютър коректно изпълнение на поставените задачи Изисквания към кандидатите: Завършено висше образование с икономическа специалност Мениджмънт, Човешки ресурси, Международен бизнес или др. сходни, много добър английски език и…

Стаж за Дигитален маркетинг към ПР Иннова
|

Стаж за Дигитален маркетинг към ПР Иннова

Стажът е подходящ за студенти от специалности Маркетинг и реклама, PR, Връзки с обществеността и други подходящи. Основни отговорности: провеждане на онлайн търговия маркетинг в социалните мрежи създаване на онлайн рекламни кампанни във Facebook Ads, Google Ads копирайтинг email маркетинг Изисквания към кандиидатите: Страст към заснемането на рекламни видеа, желание за нови знания в сферата…

Стаж за Човешки ресурси, Администриране на персонала от Българска Телекомуникационна Компания Vivacom
|

Стаж за Човешки ресурси, Администриране на персонала от Българска Телекомуникационна Компания Vivacom

Стажът е подходящ за студенти със специалност Управление на човешките или икономическа специалност. Основни отговорности: Опознаваш процесите и процедурите по администриране на персонала в компанията Участваш активно в подготовката и обработката на документи свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения със служителите в съответствие с действащото законодателство Съдействаш при изпращане, получаване, архивиране и…

Стаж в отдел Маркетинг от АРДЕС Информационни Технологии
|

Стаж в отдел Маркетинг от АРДЕС Информационни Технологии

Стажът е подходящ за студенти от специалност Маркетинг и реклама и сходни, които свободно боравят с английски език. Основни отговорности: работа по интересни проекти комуникация с клиенти подпомагане дейността на отдела работа с компютър комуникация с клинети на английски език Изисквания към кандидатите: Средно/ висше образование, общителност и желание за работа, сръчност, енергичност и отговорност…

Стаж за проектен инженер към Шнайдер Електрик България
|

Стаж за проектен инженер към Шнайдер Електрик България

Стажът е подходящ за студенти четвърта година с профил Електроенергетик и електрообзавеждане, Електроинженерство, Електротехника. Основни отговорности: Запознаване и разбиране на продуктовото портфолио на компанията и предлаганите услуги Подпомагане оперативната работа на Проектния отдел и администриране на проектите в системите на компанията Подпомагне Проектния отдел в текущите задачи на клиентски обекти Изготвяне на стандартни отчети Поддържане…

Стаж “Авиационна сигурност” към Ейч Ар Ес България
|

Стаж “Авиационна сигурност” към Ейч Ар Ес България

Стажът е подходящ за студенти от специалност, свързани със сферата на авиационната сигурност. Основни отговорности: Извършва проверка за сигурност с технически средства При необходимост осъществява физическа проверка за сигурност Въвежда необходимите записи по време или след извършване на проверка за сигурност или други дейности, приложими за работата на отдела Участва и изпълнява дейности, които са…

Стаж в екип Администриране на застраховки към УниКредит Булбанк
|

Стаж в екип Администриране на застраховки към УниКредит Булбанк

Стажът е подходящ за студенти, които са завършили или са в процес на завършване на висшето си образование. Основни отговорности: Администрира обезпечения и застраховки по кредити, съгласно вътрешно банковите нормативни документи Участва в процесите по администриране на кредити Осъществява изплащането на застрахователните премии към застрахователите Води отчетност на щетите, исковете и тяхното покритие Предоставя изискваната…

Стаж за PHP Developer Internship към DekaEksi
|

Стаж за PHP Developer Internship към DekaEksi

Стажът е подходящ за студенти със специалност Математика, Информатика, Уеб разработки, Софтуерно инженерство или друга техническа с подобна насоченост. Основни отговорности: работа по реални проекти в съответния отдел работа с компютър и интернет работа с Javascript/jQuery/PHP/MySQL изпълнение на поставените задачи Изисквания към кандидатите: Минимум завършен 1-ви курс, специалност – Математика, Информатика, Уеб разработки, Софтуерно инженерство…