Стаж за лекар (педиатър) от МБАЛ “Св. Мина”
|

Стаж за лекар (педиатър) от МБАЛ “Св. Мина”

Стажът е подходящ за студенти с малък или без опит. Провежда се с пълно работно време. Възможност за дългосрочно наемане. Основни отговорности: работа с компютър пряко комуникация с пациенти работа под напрежение и стресови ситуации динамичност при процеса на работа Изисквания към кандидатите: Желателно е опит в детско отделение, физическа и психическа устойчивост при стресови…

Стипендии за магистри от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС)
|

Стипендии за магистри от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС)

Конкурсът е за отлични студенти от ОКС „магистър“ в специалности от  областта на счетоводството, финансовия контрол и одит. Предвидени са стипендии за двама студенти. Условия за участие: студент в ОКС “магистър” в специалност от областта на счетоводството, финансовия контрол и одит постигнати добри академични постижения/ участия в начуни форуми и др. редовна форма на обучение наличие на…

Стаж за “Еколог” от Пашабахче България
|

Стаж за “Еколог” от Пашабахче България

Компанията предлага стаж за студенти от специалност Екология и опазване на околната среда на пълно работно време, съобразено с програмата в университета. Основни отговорности: Участие в разнообразни проекти работа с MS office (Word, Excel) работа в екип изпълнение на поставени задачи решаване на казуси с аналитичност, предприемчивост и инициативност Изисквания към кандидатите: Учащи в трети/…

Квалификационен курс за “Експерти в икономическото разузнаване”

Квалификационен курс за “Експерти в икономическото разузнаване”

Курсът е ориентиран към теми за подготовка на висококвалификацирани професионалисти, които имат компетентност за разкриване на злоупотреби с интересите и ресурсите на стопанските предприятия, финансовите организации и националната икономика. Завършилите успешно обучението придобиват знания, умения и компетентности в областта на: бизнес разузнаването и конкуренцията разузнаването в предприемачеството в съответствие с конкретната икономическа ситуация стратегии за…

Квалификационен курс за “Експерт по мрежови маркетинг”

Квалификационен курс за “Експерт по мрежови маркетинг”

Курсът по Мрежов маркетинг се предлага в присъствена и в дистанционна форма на обучение. Целта на курса е обучение на експерти, притежаващи теоретични и практически знания по мрежов маркетинг, необходими при изграждането и управлението на бизнес мрежи. Модули на курса: бизнес мрежи и модели мрежови маркетинг личностно развитие практически модул На завършилите курса се издава удостоверение…

Квалификационен курс за “Контрольори по качеството на хранителни продукти на митници, тържища и пазари”

Квалификационен курс за “Контрольори по качеството на хранителни продукти на митници, тържища и пазари”

Курсът е ориентиран към българското и европейското законодателство, контрол на храните от животински произход. Подходящ е за бакалаври или магистри. Завършилите обучението получават: познания и квалификация за разбиране и работа с българската и европейската нормативна уредба при контрола на храните контрол на храните от животински произход системи и наредби относно безопасността на храните На завършилите…

Следдипломна квалификация по “Здравен мениджмънт”

Следдипломна квалификация по “Здравен мениджмънт”

Курсът по здравен мениджмънт е предпазначен за бакалаври или магистри, които имат желание да се развиват в системата на здравеопазването. Завършилите успешно обучението получават: Теоретични и практически умения да ръководят лечебни заведения за извън болнична и болнична помощ Познания и квалификация за участие в управлението и развитието на здравеопазването Умения да ръководят хора и екипи…

Стаж към отдел човешки ресурси към Пашабaхче България
|

Стаж към отдел човешки ресурси към Пашабaхче България

Компанията предлага стаж, насочен към студенти с малък или без опит в сферата на човешките ресурси. Стажът е на пълно работно време и е платен. Подходящ е за студенти от специалности човешки ресурси, счетоводство, финанси и право. Основни отговорности: Работа с MS Office; Използване на аналитично мислене, инициативнот и гъвкавост; Организиране и изпълнение на поставени…