Стаж за инженер към Аспазия-92
|

Стаж за инженер към Аспазия-92

Стажът е подходящ за студенти, кандидати с малък или без опит. Провеждането на стажа е платено и е на пълно работно време. Основни отговорности: Взема участие  и следи за работата на техническия екип – малки конкретни практически задачи спуснати от главния инженер. Изготвя чертежи към проектна и техническа документация.. Поддържа актуална и точна работната документация….