Работа като редактор вестник/сайт към BG VOICE
|

Работа като редактор вестник/сайт към BG VOICE

Позицията е подходяща за хора с богат журналистически опит като редактор във вестник и/или сайт. Основни отговорности: работа с компютър и Интернет селекция на новини изследване на специфичната аудитория работа с всякакви видове новини Изисквания към кандидатите: Грамотен, любопитен и мотивиран човек, който борави отлично с поне един западен език, пише леко и свободно, и…

Стаж за “Експерт, здравословни и безопасни условия за работа” от Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт
| |

Стаж за “Експерт, здравословни и безопасни условия за работа” от Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт

Стажът е подходящ за младежи до 29-годишна възраст със завършено висше образование спец. “Безопасни и здравословни условия на труд“/”Екология и опазване на околната среда”. Основни отговорности: Участва в разработването и прилагането на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работещите; Участва в прилагането на интегрирана фирмена политика за…

Конкурс за стажант “Еколог”
| | |

Конкурс за стажант “Еколог”

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – летище Варна, обявява конкурс за стажант „Еколог“. Стажуването е по Проект „Нова възможност за младежка заетост“. По програмата имат възможност да кандидатстват безработни лица до 29 години. Основни отговорности: Участва в извършването на проверки, свързани с опазване на околна среда, спазване правилата за управление на отпадъци и други…